እትመት - 7ይ ክፋል | Itmet Tigre Sitcom Series (Subtitled in Tigrinya) Part 7

  visningar 40,595

Eri-TV, Eritrea (Official)

18 dagar sedan

እትመት - 7ይ ክፋል | Itmet Tigre Sitcom Series (Subtitled in Tigrinya) Part 7
Unauthorized distribution of ERi-TV content is strictly prohibited.
To follow us on facebook: DendenMedia/
To watch previous episodes click here sepost.info/vision/PLjrXQ8yRJDly7AzHjopWWDS-8ioHXFcr2

subscribe to ERi-TV & DimTsi Hafash live streaming visit www.dendenmedia.com/
To access ERi-TV Official SEpost C
hanel visit sepost.info
To access DimTsi Hafash Official SEpost Chanel visit: sepost.info/gone/aAisiwRE5DyuCGe8k81T-Q.html

Kommentarer
Rigat Rigat kalab
Rigat Rigat kalab 4 dagar sedan
Aesyyyyyyyyyyyy eilelllllllllll
Bekita Abeker
Bekita Abeker 6 dagar sedan
🌹
Wedi ጋሽ ፈቃር
Wedi ጋሽ ፈቃር 7 dagar sedan
Habayib ana winek y’a shikorrrnatatttt ❤️💯❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂😂😂😂
إبراهيم بن ادم آدم إبراهيم
إبراهيم بن ادم آدم إبراهيم 7 dagar sedan
😂😂😂😂😂
änsabä änsäba
änsabä änsäba 7 dagar sedan
❤❤❤🇪🇷🇪🇷❤❤🇪🇷❤
Desale Negade
Desale Negade 8 dagar sedan
kkkkkk እሊ ትልህ ይኮን እትል ኣዱግ
wuchu kndimillionat
wuchu kndimillionat 10 dagar sedan
Ahlen habaybna
Ali Said
Ali Said 13 dagar sedan
ياسلام ماشاء الله وتبارك الله مافي الحلا منا
alnor mahmood
alnor mahmood 13 dagar sedan
مرحبا مرحبا 💖💖❤️❤️💓💓🇪🇷🇪🇷🇪🇷
Zahara Hexabo
Zahara Hexabo 14 dagar sedan
شليل حبيتكم ابشر 🇪🇷💯😘
Nimrod Gabriel
Nimrod Gabriel 14 dagar sedan
ህወሓት ኣብ 1991 ታንክታት ህግሓኤ ተወጢሑ መንበረ-ስልጣን ምስጨበጠ ዝተኸተሎ ኣካዪዳ፡ ነታ ሃገር ዘስግእ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ከኸትል ምዃኑ ብብዙሓት ተገሚቱ ነይሩ`ዩ። ህወሓት/ወያነ ስልጣን ምስጨበጠት ዝተኸተለቶ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ስልቲ፡ ንጸቢብ ረብሓኣን ዕላማታታን ዘገልግል ቅዋም ምንዳፍ`ዩ። እቲ ብህወሓት ዝተነድፈ `ቅዋም`፡ ``ብሄር ብሄረ-ሰባት ዘማእከለ`ዩ`` ኢላኳ እንተገለጸቶ፡ ብቐንዱ ንሳ ናይ ውሑዳን ጉጅለ (minority) ስለዝዀነት፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብብሄርን ዓሌትን ከፋፊላ፡ ``ፖሊሲ መቓቒልካ ግዛእ`` (Divide & Rule) ብምኽታል፡ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሳ ንኽትነብር ዝሃንደሰቶ ሓደገኛ ጸወታ`ዩ ነይሩ ምሉእ ትሕዝቶ ናይ`ዚ `ቅዋም` ንዝተመልከተ ዝዀነ ሰብ ከኣ፡ ወያነ ``እንትርፎ ኣነ ዝደልዮ፡ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዝዀነ መንግስቲ ዝዀነ ነገር ክገብር ኣይክእልን`ዩ`` ዝብል መንፈስ ዝሓዘ ቅዋም ኰይኑ`ዩ ዝረኽቦ። እዚ ማለት፡ እቲ ወያነ ንኢትዮጵያ መቓቒላ ንምግዛእ ዘርቀቐቶ ቅዋም፡ ኣብ ክንዲ ንኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝፈጥር፡ ኣብ ቀጻሊ ዓሌታዊ፡ ብሄራዊን ሃይማኖታዊን ግጭታት ከምእትነብር ስለዝገበራ (ናይ 27 ዓመታት ስልጣን ወያነ መለለዪ ኢትዮጵያ ንሱ`ዩ ነይሩ)፡ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት፡ ምሁራትን ንቅርዑይ ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝግደሱን ግዳማውያን ተዓዘብቲን እቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጸቢብ ትሕተ-ሃገራዊ መስመራትን ስምዒታትን ዝመቓቕል ከፋፋሊ ቅዋም ክመሓየሽ ብዙሕ ጸዊዖም`ዮም። እንተዀነ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቕሓቱ ብምብራኽ፡ ነቲ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃንጸቶ ኣብ ጸቢብነት ዝተመርኰሰ ኣተሓሳስባ፡ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ስርዓትን ቅዋምን ስለዝፈንፈኖን ዝተጸየኖን፡ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ተንኰል ንወያነ ተገልቢጡ ክሃርማ ጀሚሩ። ቀዳማይ ንሕገ-መንግስቲ ዝጠሓሳ እንተሎ፡ ወያነ ባዕላ`ያ። ንኣብነት፡ እቲ ወያነ ዘርቀቐቶ ቅዋም፡ ``ዓንቀጽ 2 - ሕጋዊ ስልጣን መሬታዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ - ዶባት ኢትዮጵያ፡ እቲ ብኣህጉራዊ ውዕላት ዝተወሰነ ይኸውን።`` ይብል። ወያነ`ምበኣር፡ ቀዳማይ - ነቲ ኣብ 1900፡ 1902 ከምኡ`ውን 1908 ዝተፈረመ ንዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውስን ኣህጉራዊ ውዕላት ጥሒሳ ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኵናት ጀሚራ። ካልኣይ፡ ኣብ 2002 ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕላት ንዝተወሰነ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥሒሳ፡ ን18 ዓመታት መሬት ኤርትራ ጎቢጣ`ያ። እዚ ቀሊል ኣብነት ንምሃብ`ምበር፡ ወያነ ንቅዋም ኢትዮጵያ ጥሒሳን ኣፍሪሳን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘውረደቶ ህልቂት፡ ስቓይን ኣደራዕን ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኰነን። ወያነ፡ ሓደ ከም መጐተ እተቕርቦ ተደጋጋሚ መጕስዕ፡ ``ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ኣብቂዑ`ዩ። ሕጋዊ ኣይኰነን። ስለዚ፡ ምስኡ ዝምድናና በቲኽና ኣለና፤ ምስኡ ኣይንሰርሕን ኢና፡ ኣይንተሓባበርን ኢና።`` ዝብል`ዩ። እንተዀነ፡ ወያነ ነዚ ሕጂ ሕጋዊ ኣይኰነን ትብሎ ዘላ መንግስቲ፡ በቲ ናታ ቋንቋ ሕጋዊ እንከሎ`ውን፡ ብግብሪ ኣንጻሩ ትሰርሕን ንምፍራሱ ኩሉ ኣብ ምግባርን ትጸሚዳ`ያ ነይራ። እቲ ሕጂ ``ሕጋውነት የብሉን`` ብዝብል ምስምስ ክትገብሮ ዝጸንሐት ተጻብኦታት፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ``ሕጋዊ`` ኣብ ዝነበረሉ ህሞት`ውን ገይራቶ`ያ። ብዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ 2018 ስልጣን ምስሓዘ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘተኣታተዎም ለውጢታት፡ ወጥሪ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕል ንምፍታሕ ንዝወሰዶ ስጕምታት ብውሳነ ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ኮሚተ ህወሓትን ብወግዓዊ መግለጺ ነጺጋቶ። ፈደራላዊ ሰራዊት ብፈደራላዊ መንግስቲ ንዝመጾ ትእዛዝ ካብ ዶባት ኤርትራ ናይ ምውጻእ ትእዛዝ ንኸይትግበር ዓንቂፋ። ስለዚ፡ ውጥንን ግብራዊ ስራሕን ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር፡ እንተተኻኢሉ ናብ ስልጣን ምምላስ`ዩ ነይሩ። ነዚ ንምግባር ድማ፡ ``ዋላ ኢትዮጵያ ብትን ትበል`` ዝብል መደረታት መራሕቲ ወያነ ተደጋጊሙ`ዩ። እቲ ዝገርም ባህርያት መራሕቲ ወያነ ድማ፡ መዋእሎም ማንታ ልቢን ኣተሓሳስባን ሒዞም ዝኸዱ፡ ደርሆ ጻሕቲራ እትረኽቦ ፖለቲካዊ ሽጣራታቶም ረቂቕን ሰብ ዘይፈልጦን ዝመስሎም፡ ኣእምሮኦም ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣካሎም ኣብ 21 ክ.ዘ. ዝነብር ድሑራት መሳፍንቲ ምዃኖም`ዩ። ንፈደራዊ መንግስቲ፡ ``ሕጋዊ ኣይኰነን፤ ምስኡ ኣይንሰርሕን ኢና፡ ኣይንተሓባበርን ኢና። ዝምድናና በቲኽና ኢና።`` ክብሉ ይጸንሑ እሞ፡ ግምጥም ኢሎም ከኣ፡ ``ፈደራላዊ መንግስቲ ባጀት ክህበና ኣለዎ`` ኢሎም ይጽውዑ። ኣብ መወዳእታ፡ ብንጹር ዳግማይ ክስመረሉ ዘለዎ ነጥብታት ኣሎ። ቀዳማይ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ከምዘጋጠመ ገይሩ ዘቕርብ ኣገላልጻ ኣሎ። እዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከፊትዎ ዘሎ ንድሕነትን ልዑላውነትን ኢትዮጵያ ዘኽብር ስጕምቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብስም ህዝቢ ትግራይ (ጸቢብ ብሄራውነት) እናሸቀጠ፡ ንህዝቢ ትግራይን ዕድላቱን ጅሆ ብምሓዝ፡ ንውሽጣዊ ሰላም ኢትዮጵያ ዝዘርግ፡ ንሕጋዊ ኣካይዳ መንግስቲ ዝዕንቅፍ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተዓቝበ ንእሽቶ እከይ ጉጅለ ዝውሰድ ዘሎ ስጕምቲ`ዩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጕምቲ`ምበኣር፡ ነቶም ንኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላም ከይትረክብ፡ ምስ ጎረባብታ ኣብ ምክብባር ልኡላዊነትን መሬታዊ ሓድነትን ዝተመስረተ ቅርዑይ ዝምድናታት ንኸይትምስርት ዝዕንቅፉ ዘለዉ፡ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓላዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዀነ ፈደራላዊ ሰራዊት መጥቓዕቲ ብምክያድ ህልቂት ክፍጸም ዝኣዘዙ ገበነኛታት ንምሓዝ`ምበር፡ ኣንጻር ህወሓት ከም ውድብ ወይ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝዓለመ ኣይኰነን። ካልኣይ፡ ``ኤርትራ ኣብ`ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ኢዳ ተእቱ ኣላ`` ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ጸበብቲ ንእሽቶ ጉጅለ፡ ምሉእ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን፡ ኩሉ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣኽቲቱ፡ ህዝብና ዘበሳበሰ፡ መሬትና ብሓይሊ ወሪሩ ዝጎበጠ፡ ኤርትራ ንምብታን ምስ ናይ ውሽጥን ግዳምን ጸላእቲ ተሻሪኹ ኩሉ ሸርሕታት ዝፈነወልና፡ ቀዳማይ ቁስልና ከይሓወየ ``ቁስልኹም ኣይትሕከኹ`` እናበለ ካልኣይ ቁስሊ ዝደገመና፡ ናይ 20 ዓመታት ዕድላት ኩሉ መዳያዊ ምዕባለናን (ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን) ዝዓንቀጸ`ዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ኣንጻር ኣህጉራዊ ብይንን ሕጊን ልኡላዊ መሬትና ብሓይሊ ጎቢጡ፡ ``እምብለይ ንሕጊ ኣይምእዘዝን`` ብምባል ዝሓንገደ`ዩ። ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝተፈልጠ ልኡላዊ መሬትካ፡ ካብ ወረርቲ ንምክልኻልን ንምምላስን ድማ፡ ብኣህጉራዊ ሕጊ ቅቡልን ምኽንያታውን ኩሉ ኣማራጺታት ዝህብን`ዩ። ብኸመይን መዓስን ተተግብሮ ከኣ፡ ልኡላዊ መሰልና`ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ዝዀነ እዋን መሬትና ሕጊ ብዘፍቅደልና ከነምልስ ምዃንና ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ወያነ፡ ከም ህዝቢን ሃገርን ዘየደቅስ/ዘየቕስን ገይሮሙና (ንሰማእታትናን ኣብ ኣሰር ሰማእታትና ንዘለናን)፡ ድቅስ ክሓድሩ ከነፍቅድ ከምዘይኰንና ክፍለጥ ይግባእ። ዘልኣለማዊ ክብሪን ዝኽሪን ንሰማእታትና!! ክብሪ ንህዝቢ ኤርትራ!!
Tigre Media
Tigre Media 14 dagar sedan
اسني ابدحن مطعكم ياحلوين 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💪👍😚🤗🙏💙🤞
Abraham Abdulrahman
Abraham Abdulrahman 14 dagar sedan
😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Zeinab Mussa
Zeinab Mussa 14 dagar sedan
🇪🇷❤😘😘😘😘👍👍👍👍
Nuredin Asghede
Nuredin Asghede 15 dagar sedan
بعيدًا عن العاطفة ايش الرسالة من الحلقة دي غير سم الهقدف الدائريين يزرعهوه في المجتمع عبر الدراويش ديل 😤
الحمد الله على كل حال
الحمد الله على كل حال 15 dagar sedan
صراحه مسلسل مفيد
mensur Adem
mensur Adem 15 dagar sedan
شغل جميل يا شباب ربنا يحفظكم
ob s
ob s 16 dagar sedan
😂 جلدوهم جلد للشباب
mohammed salih
mohammed salih 16 dagar sedan
هههههههههه 😂😂
Ermias Okbgrghis
Ermias Okbgrghis 16 dagar sedan
Wel come habayib ኣና እግል እፍረደኹም ናይ ኣካላ (ፋዙ)ሰኒ ብህላ ሀለኮ። ❤❤❤
Sara Eri
Sara Eri 16 dagar sedan
ما شاء الله عليكم،،
Yoni Eritreawi
Yoni Eritreawi 16 dagar sedan
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻❤🇪🇷✅
Sanayt Redae
Sanayt Redae 16 dagar sedan
Asenayi dahani metakumi deki ereyi bitaami tsibuki sirahi 🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🐪💪🇪🇷💪🇪🇷🐫🇪🇷🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷🐪🇪🇷🐪🇪🇷🇪🇷🐪🇪🇷🐪🇪🇷🐪🌳🍀🍀☘☘☘🍀🍀🍀🌳🍀🍀🍀⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Sanayt Redae
Sanayt Redae 16 dagar sedan
Merehaba deki ereyi shkurinatati deki halali meriyeti taadu deki halalati 🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷💪🇪🇷🇪🇷💪🇪🇷🐫🇪🇷🐫🇪🇷🐫🇪🇷🇪🇷❤🇪🇷❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🍀🌳🍀🌳🍀🌳🌳🍀🍀🍀🍀🍀🌳🍀
Adem Mantay
Adem Mantay 16 dagar sedan
منورين
w.z Kri
w.z Kri 16 dagar sedan
❤❤❤🌺🌺🌺🌺❤🌺🌺🌷🥀
Beshir lanba Beshir lanba
Beshir lanba Beshir lanba 16 dagar sedan
ماشاءالله ابدعتو المزيد من التقدم قدم تبل تقريت🇪🇷❤👍
nasser ramadan
nasser ramadan 16 dagar sedan
اعوذ بالله ديل المشكلة ح يحرفو بنات المسلمين بي الطريقة دي) الله يستر
Omer Ismail
Omer Ismail 16 dagar sedan
Hey
Tewelde Tadese
Tewelde Tadese 16 dagar sedan
👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤❤
Nassir Adem
Nassir Adem 16 dagar sedan
old fashioned lifestyle in all its forms has no any competitive, it was incredible, love it. in nutshell, fantastic and enjoyable work, hang in there.
hassen Saleh
hassen Saleh 16 dagar sedan
مًسِـلَسِـلَ جّـمًيِّلَهّـ وٌبًدٍأّعٌ فُـيِّ أّلَتٌـمًثًـيِّلَ تٌـحًيِّأّتٌـيِّ لَلَيِّ جّـمًيِّعٌأّ آلَلَهّـ يِّحًفُـظُکْمً وٌيِّسِـعٌدٍکْمً وٌيِّوٌفُـقُکْمً يِّأّربً 😍🇪🇷♥😍💜🌺🧕🧔🏻👨‍🎓🌷🌹 إرتـ❤ـريـ❤ـآ آلَجـ❤ـمـ❤ـيـ❤ـلَهّ 🌷🌹
Mohamedadem Abdulahi
Mohamedadem Abdulahi 16 dagar sedan
Sorry ሓዳኣሪ ፊሪድ ኢግሊ ላኣ ዓዳቲ ሉብሎ ኢግሊ ቲፊረድ ዓለቲ ግሊኻ :
Sami Kidane
Sami Kidane 16 dagar sedan
wa😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
senay asenay
senay asenay 16 dagar sedan
🌹🌹🌹🌹🌹👍👍👍👍👍
Eri ምስል ሓውየ ሓይሳኒ
Eri ምስል ሓውየ ሓይሳኒ 16 dagar sedan
🤣🤣❤❤❤❤❤❤👌👌✌✌✌👌👌🤗😍😍😍❤
Yasin Afaa
Yasin Afaa 16 dagar sedan
Asniay dahin maxakim Wald tiger xada
Mohammed Ali
Mohammed Ali 16 dagar sedan
❤❤❤🔥🔥🔥🔥 أبشر
Messi barsa
Messi barsa 16 dagar sedan
Merhaba Eriteay shikor 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤️🐪✅✅
Star Max
Star Max 17 dagar sedan
ابشرو الله بالخير
Eri Boy
Eri Boy 17 dagar sedan
😁😁😆❤️
Eri Boy
Eri Boy 17 dagar sedan
Welocme deqki Tigre 🇪🇷❤️❤️
Star Max
Star Max 17 dagar sedan
منور ماشاء الله شديد ياشباب ربنا يحفظك حبيبينا🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷☝️👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹☝️☝️☝️🙏❤️❤️❤️❤️❤️🌺🌺🌺
king Said
king Said 17 dagar sedan
Mashallah nice job
Musa Romodan
Musa Romodan 17 dagar sedan
ዓባይ ርሳለታ እግላ ልፍህማ ለጣ ። ኣታላልዎ ናሓርኩም ኢልትዳባእ ካምሳል እሊ ላማስል እግላ ሓዲስ ጂል ሳኒ ታዕሊምቱ ዓዳቶም ካምሳል ኢልትራስዖ ላላኣፍህምቱ። ኣተላልዎ ናሓርኩም ኢልዳብእ 💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁💌🎁
ibrahim tawsak
ibrahim tawsak 17 dagar sedan
ماشاء الله تبارك مسلسل جميل حبيبنا الله يحفظكم انشأ
suleman hamid
suleman hamid 17 dagar sedan
hhhhhhhhhh
Abdu Jafer
Abdu Jafer 17 dagar sedan
في اخطاء( نواي باقل )!!!!!!!
إرتري مشرد إرتري مشرد
إرتري مشرد إرتري مشرد 17 dagar sedan
البت مفروض تحتشم ما دام مننا
إرتري مشرد إرتري مشرد
إرتري مشرد إرتري مشرد 9 dagar sedan
@Asia Abdalla يا بت ما تجوطي طرف السوط وصلك اظنو لأنك اكيد متعرية
Asia Abdalla
Asia Abdalla 12 dagar sedan
@إرتري مشرد إرتري مشرد اولاً اتكلم عن نفسك لمن تقول ما بيمثلنا كتقري معناها مدخلني معاك في الحسبة، والتقري قبيلة بتضم فئات ثقافية وفكرية مختلفة، وثانياً حبوبتي كانت لابسة لبس حبوباتها اللي من ضمنهم حبوبتك، الا لو كان العرب اخذوها سبية ونقبوها، وجابو خلقتك دي!
إرتري مشرد إرتري مشرد
إرتري مشرد إرتري مشرد 12 dagar sedan
@Asia Abdalla ممكن حبوبتك كانت عارية لكن نحنا ما شفنا حبوبتنا متعرية الحمدالله، بعدين البس البساهو البت ما يشرفنا ك تقري ايش تبقى لو لبسة زي لباس امونة موسى مندر
Asia Abdalla
Asia Abdalla 13 dagar sedan
انتو يا جماعة شنو موضوع الحشمة والتدين البقى عليكم فجاة. نسيتو انه حبوباتنا زمان ما كانو بيلبسو حاجة غير الفوطة وصدرهم كان بيكون شبه عاري. حركات العرب دي خلوها! ولو خلاص الحشمة والحجاب عاجبينك البسهم انت!
سعاد محمد
سعاد محمد 17 dagar sedan
دراما حلاوه الله يحفظكم يا رب🤲🇪🇷👉
Abdu Jafer
Abdu Jafer 17 dagar sedan
رأسا كرى كرى رأسا كرىكرى
أبوفهمي آل أبراهيم Omar
أبوفهمي آل أبراهيم Omar 17 dagar sedan
🇪🇷🇪🇷🇪🇷My country is dear to me
أبوفهمي آل أبراهيم Omar
أبوفهمي آل أبراهيم Omar 17 dagar sedan
May God protect my country from the evil of the envious Eritrea above
أبوفهمي آل أبراهيم Omar
أبوفهمي آل أبراهيم Omar 17 dagar sedan
ياسلام إبداع شباب بلادي
Furtuna mebrahtu333
Furtuna mebrahtu333 17 dagar sedan
Well come deki eriy 😍🙏
Hawa Eritrea
Hawa Eritrea 17 dagar sedan
Ahlen wosahlen Tigre my culture nice 👌 movies 🎥 love 💘 it
Safe سيف
Safe سيف 17 dagar sedan
Temsilyet gerem atalalewu
Safe سيف
Safe سيف 17 dagar sedan
😂😂😂😂
Sami Oktober
Sami Oktober 17 dagar sedan
هلأ وغلا وصلتم بالفرح والمرح 💞💞💞💞💞💞💞🇪🇷🇪🇷💋💋💋
Edris Mohammed
Edris Mohammed 17 dagar sedan
Asenaiy eb Dahan mexekum 😘😘😘😘❤❤
ادريس الحمدلله
ادريس الحمدلله 17 dagar sedan
ماشاءالله نورتم الشاشه اليرتريا ربنا يحفظكم
Aymen Lenshiya
Aymen Lenshiya 17 dagar sedan
ههههه اسمراتو فجاجين
Huda Anas
Huda Anas 17 dagar sedan
❤❤❤❤❤👍👍
Edris Yusuf
Edris Yusuf 17 dagar sedan
مسلسل جميل وجذاب بس يد المخرج ظهرت لازمكم انتباه جميل جدان
Abdu Alrahman
Abdu Alrahman 17 dagar sedan
هلا والله حيسام وحشومام اسناي دحن مطكم
Hasen Moussa
Hasen Moussa 17 dagar sedan
ኽኽኽኽኽኽኽ
Ideris Yyy
Ideris Yyy 17 dagar sedan
رائع جدا جدا ماشاء لله
SALEH lbrahim
SALEH lbrahim 17 dagar sedan
ههههههههههههه الي داريس كملاتو اتلاو اقيلان ❤❤💖💖💞💞💞
Osman Abdalla
Osman Abdalla 17 dagar sedan
عيب عليكم انتم تديعو الشباب والشبات بي افعالكم
wed tigre mahmud osman wed eri
wed tigre mahmud osman wed eri 11 dagar sedan
@Asia Abdalla ኣይዋ ክክክክ
Asia Abdalla
Asia Abdalla 11 dagar sedan
@wed tigre mahmud osman wed eri ولمشكلة حتي اندي اي لفهمو لتهاقو .
wed tigre mahmud osman wed eri
wed tigre mahmud osman wed eri 12 dagar sedan
@Asia Abdalla ትግሬ ቃዳም አግል ቲቂስ ዶል ትሕዘ አሎም ምጾ አብ ዋ ሒቅያ ልይንፈ ልብሎ
Asia Abdalla
Asia Abdalla 13 dagar sedan
يعني بلاوي الدنيا خلصت والمسلسل دا هو الحيضيع الشباب 😂😂😂 بالجد ناس فارغة
wed tigre mahmud osman wed eri
wed tigre mahmud osman wed eri 17 dagar sedan
ቲም በል 🤫
لولت عنسبا
لولت عنسبا 17 dagar sedan
المسلسل دا حلو واحلى مافيه قعد يوصل رساله للاجيال ياجماعه اتمسكو بعاداتكم ممهم هاجرتو هو اليفردكم من باقي الشعوب ❤❤
Hamed Mahmud
Hamed Mahmud 17 dagar sedan
مسلسلت سنيت اندي تسحق لتدرس لكن اتمت مي بهلتو اب تغرايت؟
Paris Asmara
Paris Asmara 17 dagar sedan
ياسلام ات تتفاقع لتدرس ته ابشرو قدم تبل تقرايت
Ferej Arafa
Ferej Arafa 17 dagar sedan
حفظه الله يا شباب منورين ♥️♥️♥️🇪🇷🇪🇷🇪🇷
Saue Saue
Saue Saue 17 dagar sedan
Welcome deki erey 🥰🥰🥰
hashem suleman tegre
hashem suleman tegre 17 dagar sedan
ههههههه الله ياحليلكم ياشباب يديكم العافية والصحة بالتوفيق ان شاء الله اشننكونا اب عودينا والله
Osoman Salah
Osoman Salah 17 dagar sedan
Mrhb bikem
ادم عثمان
ادم عثمان 17 dagar sedan
د فنجان تو ولا جردل ههههه☺️☺️☺️☺️☺️تحياتي لي أهلي في إريتريا الحبيب
Omer Matuk
Omer Matuk 17 dagar sedan
لا نختلف فى رسالة الحلقة ولاكن للأسف كان يجب من إضافة بعد النصائح لايجب ان تجعلنا العولمة ان نخرج من عاداتنا وعقيدتنا يجب ان نلبس ملابس محترمة ونبتعد عن باقى السلبيات إن كان من الماضى او الحاضر المعاصر
wed tigre mahmud osman wed eri
wed tigre mahmud osman wed eri 17 dagar sedan
ሳም አንታ ምሶል መን ኣጅኒትካ ባስ ክሊ ኣዳም ዪትውድ ዲብኒ ምላብስ መን አሊ ውከን ክፎ ሓዘካ
Ebrahim وebrahim
Ebrahim وebrahim 17 dagar sedan
Asnay dhan mxakum
eri eritrea
eri eritrea 17 dagar sedan
t
eri eritrea
eri eritrea 17 dagar sedan
ኣብሽርኩም ውላጅ ዓጀ ድሕሪ ቛንቃ ኣደይ ትግርኛ ዝፈትዎን ክዛረነሉ ዝብርሃንን ቋንቃ ትግረ ኢዩ ኣብሽርኹም ውላጅ ዓጀ ምስላኩም ህሌና።
eri eritrea
eri eritrea 17 dagar sedan
ኣብሽርኩም ውላጅ ዓጀ ድሕሪ ቛንቃ ኣደይ ትግርኛ ዝፈትዎን ክዛረነሉ ዝብርሃንን ቋንቃ ትግረ ኢዩ ኣብሽርኹም ውላጅ ዓጀ ምስላኩም ህሌና።
عثمان علي ود نور الدين
عثمان علي ود نور الدين 17 dagar sedan
هسي دا موضع
Asia Abdalla
Asia Abdalla 13 dagar sedan
وحسي دا تعليق ليك
Hamudi Misgna
Hamudi Misgna 17 dagar sedan
Kkkkkkkk
Rawi Hage
Rawi Hage 17 dagar sedan
👌👌👌💗💗💗💗
wed jaber abumohammed
wed jaber abumohammed 17 dagar sedan
ناابن للتفاقي والا لادرس تسلومو ولد عاجي
Bacheer Eid
Bacheer Eid 17 dagar sedan
Welcome gus ♥️ good job 👌 love you 💓
محمد عبدالقادر
محمد عبدالقادر 17 dagar sedan
ماشاء الله مافي كلام 💔💖💕💕
Sadiya Osmann
Sadiya Osmann 17 dagar sedan
ماشاء الله تبارك الله اجمل مسلسل تغري ❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏👏
سعاد محمد
سعاد محمد 17 dagar sedan
@Edres Mohamad شكرا تسلم والله🙏
Sadiya Osmann
Sadiya Osmann 17 dagar sedan
@Edres Mohamadشكرا دا من الواجب أصل 🙏
Edres Mohamad
Edres Mohamad 17 dagar sedan
مرحب أهلي عامراب كل الحب ❤❤❤❤❤❤🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩
جبول حامد الجبلي
جبول حامد الجبلي 17 dagar sedan
ماشاءالله تبارك الله مافي كلام
jewaher jewaher
jewaher jewaher 17 dagar sedan
😍😍😍😍😍 مرحباب تقريت
idagarbi Senbel
idagarbi Senbel 17 dagar sedan
መርሓባ መርሓባ መርሓባ
free dom
free dom 17 dagar sedan
Ghafat
Eri Boy
Eri Boy 15 dagar sedan
@Mesmar Meder 🇪🇷❤️❤️❤️
Eri Boy
Eri Boy 16 dagar sedan
@Mesmar Meder agame eyu
Mesmar Meder
Mesmar Meder 16 dagar sedan
Wadi xamakit sewa eritrawi kamzi natka hasab yebelon wexa ayneka tewxa hasad agama 🕌🇪🇷⛪
Shamko ko
Shamko ko 16 dagar sedan
@free dom ኣታ ወዲ ጾማቂት ስዋ ትም እልካ ኣዲካ ርዋእ
Eri Boy
Eri Boy 16 dagar sedan
@free dom Hasawi donkoro
wadi wina fiilefl salmuna
wadi wina fiilefl salmuna 17 dagar sedan
Well come daki Eri habaybi 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🕌🕌🇪🇷⛪⛪🇪🇷🇪🇷⚘⚘⚘🐪🐪🐪🐪🐪💕💕💕💕💓💓💓💓💓🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🌽🌽🌽🇪🇷🇪🇷
Mahmud Jaber
Mahmud Jaber 17 dagar sedan
❤❤❤❤🙏🙏
مواهب ادم
مواهب ادم 17 dagar sedan
والله تقري ما شاء الله
مواهب ادم
مواهب ادم 17 dagar sedan
والله مسلسل حلوين
Mahmud Jaber
Mahmud Jaber 17 dagar sedan
Marhaba
Hamed Mohammed
Hamed Mohammed 17 dagar sedan
Dhan mtakum wlade er
20 20
20 20 17 dagar sedan
Sabah alkier😍😍🇪🇷
عثمان علي ود نور الدين
عثمان علي ود نور الدين 17 dagar sedan
البقوله في الجبنا دا شرك جاهلين بس
Asia Abdalla
Asia Abdalla 13 dagar sedan
@عثمان علي ود نور الدين وين قلة الادب حسي، الناس ديل بيعكسو حياة الناس من مختلف الخلفيات، بس اللي زيك عايزين ينكدو على الناس . بعد شوية لمن تلقى زول يضحك حتقول ليهو امشي اذكر الله، مع انه ربنا ماقال كدا. لاء وجاي تشرك وتكفر على مزاجك، انسان فارغ وسخيف.
Asia Abdalla
Asia Abdalla 13 dagar sedan
@hussen Osman نوسو ما، لعيشة لكلئونا حزو. ربي اي تسحقو اي بيلاني
hussen Osman
hussen Osman 16 dagar sedan
@Asia Abdalla بعال اكجه تو الى حسادت تقرايت تا لا كن جبجبو هليت
hussen Osman
hussen Osman 16 dagar sedan
@عثمان علي ود نور الدين عن اباي تيداق منوم ممسلينا حاسد زليل لقباء منوم . አፎ ክእና ጨብጨብከ መለሀይ ጎዕ ከፎ ለወሻ እትከ?
عثمان علي ود نور الدين
عثمان علي ود نور الدين 17 dagar sedan
@Asia Abdalla با الله ههههههه هو على كيفك اخليك في حالك ماتبشتنو المجتمع بي قلت أدب
عثمان علي ود نور الدين
عثمان علي ود نور الدين 17 dagar sedan
اتكمه في دينكم دينكم وين علمه الناس التوحد والصلاة
Fatuh Almassri
Fatuh Almassri 12 dagar sedan
@Asia Abdalla ردك لكن كدا 👍👍👍👍👍👍
Asia Abdalla
Asia Abdalla 13 dagar sedan
@عثمان علي ود نور الدين عليك الله حركات العرب العولاقة دي خلوها، يتحشروا في اي حتة ويتكلموا في الدين وهم عاملين كل البلاوي. انت عايز تحس روحك انسان كويس عشان كدا جاي عامل فيها حامي حما الدين ونور الهداية. طيييييير كدا ولا كدا وتانياً انا بت ما ولد 😒
عثمان علي ود نور الدين
عثمان علي ود نور الدين 17 dagar sedan
@Asia Abdalla بعدين انت مسلم ولا شماشي ساي
عثمان علي ود نور الدين
عثمان علي ود نور الدين 17 dagar sedan
@Asia Abdalla ههههههههههه انت جاهل تتكلام في الدين في أي مكان واي زمان لكين انت جااااأاااااهل
Asia Abdalla
Asia Abdalla 17 dagar sedan
لو عايز الدين امشي مكان تاني كل حاجة ليها زمنها ومكانها
Live your life
Live your life 17 dagar sedan
Merhab bkom welad ad asany eb dhankom masakmo absher 🌹😍👍🏻
صالح عمر ابشر ابشر مافي كلام
صالح عمر ابشر ابشر مافي كلام 17 dagar sedan
مرحبا والله أسناي أب دحن مطأكم 👈💪💪💪❤❤❤
The Dixie D'Amelio Show with Charli D'Amelio
8:08
Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster
3:04
ShawnMendesVEVO
visningar 34mn
New eritrean Tigre comedy 2018
33:23
TIGRE TV
visningar 102tn
Eritrean Merhaba Interview with Bisrat About Her Martyr Father Andeberhan   Part 3
25:03
EriTV - Eritrean News Live by Eritrea Television
visningar 209tn
The Dixie D'Amelio Show with Charli D'Amelio
8:08
Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster
3:04
ShawnMendesVEVO
visningar 34mn
Stephen Challenges President Barack Obama To A Game Of "Wastepaper Basketball"
3:57
SIDEMEN AMONG US IN REAL LIFE 2 *UNSEEN*
17:30
Del Monte is Dead to Me
19:28
Markiplier
visningar 3mn
Guess What They’re Eating (Mukbang Game)
14:46
Good Mythical Morning
visningar 647tn